Degustační sety / Degustation sets

Degustační sety /  Degustation sets foto
Objem: á 150ml, cena dle kategorie piva / price according to beer category Obsah alkoholu: 0% Stupňovitost

Všechna piva v nabídce obsahují lepek a alergen číslo 1- obiloviny. - All beers on menu contain gluten and allergen # 1- cereals.